ING

Touch Point Architecture (TPA) is een van de strategische programma’s binnen het Acceleration of ING’s Think Forward strategy. OnePam is een van de vijf fundamenten van het TPA platform. Het 2πr squad is verantwoordelijk voor het realiseren van high speed, high volume API’s die een 360 graden klantbeeld leveren. De consultant van Symbiotic heeft het  […]

Lees verder

Talencentrum RUG

Samen met het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen heeft Mentor BV het inschrijfproces van het cursusaanbod van het Talencentrum verregaand gedigitaliseerd en geïntegreerd met de lopende processen rondom cursusinschrijvingen binnen het Talencentrum. Door de invoering van Mentor is de cursusplanning vereenvoudigd, worden de verschillende persoonsgebonden budgetten automatisch verrekend en gefactureerd, krijgt de cursisten een voor hen op maat […]

Lees verder

Project GiGa waterbedrijf

Waterbedrijf Groningen en Drenthe werken intensief samen o.a. op het gebied van ICT. Ze hebben samen een shared service center dat diensten levert aan verschillende afnemers; in de eerste plaats de waterbedrijven zelf maar ook aan enkele dochterondernemingen van de waterbedrijven. Om de dienstverlening helder te specificeren is besloten om deze in de vorm van […]

Lees verder

Agile project Duobus

Symbiotic heeft Duobus begeleid in de ontwikkelig van een adaptief e-learningplatform. Duobus is het platform waar zorgorganisaties en zzp’ers in de zorg elkaar kunnen vinden. Om zzp-ers nog beter te ondersteunen is besloten praktijk gerichte scholing die perfect aansluit bij de vraag vanuit de markt aan te bieden op Duobus. Bekijk dit filmpje over Duobus. […]

Lees verder

Agile Coach KPN

Symbiotic begeleidt KPN in de agile transformatie die daar op dit moment gaande is. In de rol van agile coach en transformatiecoach begeleiden we circa 18 teams binnen de ICT organisatie 'Technium'. Deze teams zijn veelal samengesteld uit medewerkers in/van offshore locaties; het optimaliseren van de slagkracht van 'distributed teams' is daarmee één van onze […]

Lees verder

Project bij DJi

Symbiotic ondersteunt binnen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de transitie naar een Agile manier van werken. Het Shared Service Center ICT (SSC-I) bedient binnen het ministerie J&V inmiddels bijna 20.000 klanten met uiteenlopende ICT diensten en dat neemt in de komende tijd rap toe. zowel in verandertempo als omvang. Naast praktische zaken, zoals het coachen en […]

Lees verder

Agile ontwikkeling Scholingdichtbij

Symbiotic heeft Scholingdichtbij begeleid in de transformatie van klassikaal onderwijs richting blended en persoonlijk onderwijs. Wij hebben samen met Scholingdichtbij een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld en de trainers vaardigheden aangeleerd rondom het ontwikkelen van e-content modules. De eerste scholingen staan live en er volgen in de loop van dit jaar snel meer, te beginnen op 7 […]

Lees verder

Start 360 project

Maarsingh & van Stijn en Symbiotic hebben de handen ineen geslagen en willen gezamenlijk een prototype voor 'professionals in de zorg’ ontwikkelen met behulp van Virtual Reality (VR), waarmee zorgaanbieders en behandelaren in de (geestelijke) gezondheidszorg snel en doeltreffend op maat gesneden ervaringen in 360° video kunnen inpassen in de behandeling die zij aanbieden aan […]

Lees verder

Samenwerking Duobus-Symbiotic

Op vrijdag 9 december hebben Duobus en Symbiotic hun samenwerking officieel bekrachtigd. Doel van de samenwerking is de ontwikkeling van een digitale trainingsomgeving gericht op ZZP-ers binnen het zorg- en welzijn domein. Vanaf April 2017 wordt er een ruim aanbod aan digitale trainingen beschikbaar gesteld die aansluit bij de flexibiliteit die een ZZP-er verwacht

Lees verder

Wijzigingen VPB wetgeving

De noordelijke waterleidingbedrijven hebben verschillende ondersteunende taken, waaronder ICT, in gezamenlijkheid georganiseerd. De recente wijzigingen in de wet op de vennootschapsbelasting (VPB) stellen dat overheidsorganisaties en organisaties die wettelijke taken uitvoeren niet (meer) zonder meer zijn vrijgesteld voor vennootschapsbelasting. Zeker in geval waarin de ene organisatie diensten verleent aan de andere organisatie, dient er aan […]

Lees verder