Wijzigingen VPB wetgeving

De noordelijke waterleidingbedrijven hebben verschillende ondersteunende taken, waaronder ICT, in gezamenlijkheid georganiseerd.

De recente wijzigingen in de wet op de vennootschapsbelasting (VPB) stellen dat overheidsorganisaties en organisaties die wettelijke taken uitvoeren niet (meer) zonder meer zijn vrijgesteld voor vennootschapsbelasting. Zeker in geval waarin de ene organisatie diensten verleent aan de andere organisatie, dient er aan een aantal eisen te worden voldaan. Deze eisen hebben vooral betrekking op de wijze waarop inzichtelijk is welke diensten precies onderling, onder welke condities, worden verleend, hoe dienstverlener en afnemer zich tot elkaar verhouden en welke kosten en opbrengsten voortvloeien uit deze onderlinge dienstverlening.

Symbiotic helpt de waterleidingbedrijven de noodzakelijke maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die de gewijzigde wetgeving met zich meebrengt. Hieronder valt onder meer het duiden van de consequenties van de wetswijziging, het beschrijven van de dienstencatalogus voor de betreffende onderlinge dienstverlening, het opzetten van een transparante kostprijs- en tariefstructuur en het vatten van de verleende diensten in dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Tevens is een reeks alternatieven uitgewerkt voor een structurele, toekomstbestendige organisatie van gezamenlijke activiteiten

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.