Onze coaches baseren hun aanpak op SOAR (Sturen Op Agile Resultaten), onze beproefde methodiek om organisaties te helpen om een effectieve, agile organisatie te worden. Wij helpen u een zich voortdurend verbeterende organisatie te zijn waarbij wij u leren onderstaande 3 stappen van onze aanpak blijvend te doorlopen:

DIAGNOSE

In stap 1 creëren we inzicht en overzicht: waar staat u nu (huidige agile ‘staat’), en waar wilt u heen (wat is ‘agile’ succes)? Hierin betrekken we uw organisatie als geheel, de agile teams daarbinnen, maar ook de individuele medewerkers.

TARGET

In stap 2 maken we keuzes: welke activiteiten leiden daadwerkelijk tot agile succes en welke niet? Wat doen we nu zo goed dat we dat vooral zo moeten blijven doen? Wat kunnen we beter doen? Waar kunnen we maar beter mee stoppen? Waar zouden we direct mee moeten beginnen?

STEER

In stap drie gaan we gericht coachen, daar waar dat nodig is, op individueel, team en organisatieniveau. Onze coaching is gericht op de keuzes die we in stap 2 hebben gemaakt. Samen met u stellen we het coachingsprogramma samen.

SOAR

sturen op agile resultaten

STAP 1| Om de reis naar ‘succesvol agile’ te kunnen maken zullen we, in de eerste stap helder in kaart brengen wat het vertrekpunt is van uw organisatie, oftewel: hoe staat u er nu voor? Tevens zullen we met u in kaart brengen wat de definitie van succes is; oftewel, waar de reis heen gaat. We zullen u in deze fase op veel fronten bevragen. Dat doen we soms 1 op 1, in een interview. We hebben ook een aantal ‘gestructureerde’ observaties, aan de hand waarvan we uw organisatie ‘scoren’ op drie niveaus: organisatie, teams en individuen. We zullen ook met u een of meerdere werksessies doorlopen om boven water te halen waar het echt om gaat voor uw organisatie: welke doelen (business value?) hebben we als organisatie? En wat betekent dat in termen van klantwaarde (alweer: business value) voor onze producten en diensten?
STAP 2| In de tweede stap zullen we inzichtelijk maken hoe de huidige ‘handel en wandel’ van de organisatie aansluit bij de beoogde business value. We gebruiken onze ‘Value Radar’ om aan te geven of we de juiste dingen doen. We maken inzichtelijk waar we vooral mee door moeten gaan, als dit nu al business value oplevert. We maken ook inzichtelijk waar we maar beter mee kunnen stoppen als dat geen bijdrage levert aan de gewenste business value. En uiteraard gaan we samen bedenken wat we ook, of beter kunnen gaan doen om de gewenste business value te bereiken.
STAP 3| In de derde stap gaan we u helpen om de juiste dingen die we in stap 2 hebben ontdekt, ook daadwerkelijk goed te doen. We coachen uw organisatie op drie niveau’s: op organisatieniveau, op team-niveau en op individueel niveau. Ook hier zullen we kennis brengen, vaardigheden aanleren en helpen bij het toepassen van deze vaardigheden zodat het daadwerkelijke competenties worden.
Coaching van de organisatie
Op dit niveau zullen we u helpen bij de opzet van uw agile organisatie. Hoe vertaalt u uw doelen naar concrete en tastbare ‘business values’ waar uw teams iets mee kunnen? Hoe valideert en synchroniseert u verschillende productontwikkelingen in een agile projectportfolio? En hoe doe je zoiets in de praktijk? Wat voor (care) organisatie kunt u opzetten, zodat de agile teams maximaal worden gefaciliteerd? Hoe richt ik ‘agile leadership’ in en zorg ik ervoor dat er ook daadwerkelijk een organisatiecultuur gaat ontstaan waarin het behalen van resultaten met agile werkmethoden worden zekergesteld? De beantwoording van deze vragen zullen we zowel doen door u van advies te dienen, maar vooral ook door samen te doen: we helpen u bij het opzetten, inrichten en uitvoeren van alle benodigde activiteiten.
ONZE DIENSTEN| agile consulting, leadership en culture coaching en agile business-practices coaching.
Coaching van teams
Hoe moet ik mijn team(s) samenstellen? Welke tools gebruiken we om voortdurend en snel resultaten op te leveren aan de klant? Hoe worden we een ‘high performing’ team? Passen we de agile rituelen op een effectieve manier toe? Hanteren we een goede product-backlog? Werken we tussen meerdere teams op een effectieve manier samen?
Op basis van dit soort vragen werken onze coaches aan de voortdurende groei van uw teams. Door mee te draaien in de teams, handvatten aan te reiken en vooral spiegels voor te houden. Maar ook door de teams vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld in ‘agile’ kookworkshops of in ‘performance’ sessies, waarin met de teams kritisch wordt gekeken naar de ontwikkeling van het team en de teamleden.
ONZE DIENSTEN| team & tooling setup, team coherence coaching en agile team-practices coaching.
Coaching van individuele medewerkers
Iedere team ontleent zijn waarde aan de individuele medewerkers die van dat team deel uitmaken. Werken in of met een agile team kan erg complex zijn. Een product-owner vervult een cruciale rol tussen het team en de stakeholders. Het opzetten van een product-visie, het onderhouden van een goede backlog en het voortdurend afwegen van belangen maakt dit een complexe rol. Daar is wat extra hulp soms erg welkom. Ook de andere rollen binnen een team hebben deze extra steun soms hard nodig. Ook op ‘leiderschapsniveau’ kan dit het geval zijn.
ONZE DIENSTEN| professional agile skills training, personal skills training en personal role coaching.