Project GiGa waterbedrijf

Waterbedrijf Groningen en Drenthe werken intensief samen o.a. op het gebied van ICT. Ze hebben samen een shared service center dat diensten levert aan verschillende afnemers; in de eerste plaats de waterbedrijven zelf maar ook aan enkele dochterondernemingen van de waterbedrijven.

Om de dienstverlening helder te specificeren is besloten om deze in de vorm van SLA's vast te leggen. Hiervoor is in samenwerking met Symbiotic een inventarisatie van de diensten en een kostendoorberekening gemaakt. De volgende stap in het traject wordt het inventariseren van de overige diensten (proces automatisering, Informatie management en Facilitaire dienst).

 

Geplaatst in Advies.