Profiel Jan Gjaltema

Jan beschouwt het als zijn vak om professionals, teams en organisaties te helpen het beste uit zichzelf te halen. Hij is een ervaren coach, consultant en manager, met bewezen succes in veranderende organisaties en transformaties naar een ‘agile setting’.
Jan heeft ruime ervaring in ICT / internet development en beheeromgevingen. Vanaf half jaren ’90 heeft hij met vele development teams in uiteenlopende rollen gewerkt. Als niet-developer kent hij de taal van de professionals in de teams en begrijpt de concepten en tools waarmee zij werken.
In de loop van de jaren heeft Jan de evolutie van ontwikkelingsmethodieken, tooling en technische omgevingen van dichtbij meegemaakt. In de afgelopen jaren staat dit vooral in het teken van agile werken. De uitwerking daarvan kent vele aspecten.
Een aspect daarvan is de wijze waarop door en binnen teams wordt samengewerkt en de rol die de omgeving daar als opdrachtgever, klant en management in speelt. Dat is vooral een spel van verbinden: begrijpen en beleven wat alle actoren in en om het team beweegt en hoe je kunt interveniëren om collectief en individueel gedrag ‘in de goede richting’ te laten bewegen.
Mede vanuit zijn achtergrond als organisatieadviseur heeft Jan ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van workshops, spelsituaties en trainingen. Hier maakt hij in zijn coachingspraktijk dankbaar gebruik van. Tevens heeft hij ruime ervaring met het individueel coachen van professionals, op professioneel gedrag en houding.
Met zijn ervaring in directiefuncties is Jan gewend aan het adviseren op management- en directieniveau en daar de voorwaarden te creëren voor een succesvolle verandering.
Als nuchtere Groninger, opgegroeid in de zilte lucht van de Waddenzee beziet Jan zijn vak en passie voor digitalisering door een kritische bril. Geen techniek om de techniek of hype om de hype. Uiteindelijk gaat het om mensen, mensen die leven of werken met ‘on-line’ hulpmiddelen. Volgens hem dient dit het start en eindpunt zijn: hoe help ik deze mens om succesvoller te werken en prettiger te leven.
Jan maakt er zijn werk van bedrijven en organisaties te helpen klanten en medewerkers beter van dienst te zijn; door slimmer te organiseren, door samen voortdurend te verbeteren en te innoveren en creativiteit te (blijven) stimuleren. De inzet van slimme ‘on-line’ toepassingen helpt hierbij.

Bel Jan voor meer informatie: 06 5114 7070