Futuro

Futuro heeft Symbiotic ingeschakeld voor de realisatie van een aantal projecten in haar ambitieuze projectenprogramma in 2012.

De Futuro organisatie is opgericht ten behoeve van het managen van het samenwerkingsverband op ICT-gebied van de waterbedrijven Groningen, Drenthe, PWN Noord-Holland en Dunea Duin en Water.

Futuro heeft als doel dat de samenwerkende waterleidingbedrijven kwalitatief hoogwaardige informatievoorzieningen kunnen gebruiken die stabiel, kosteneffectief en duurzaam zijn.

Om deze doelstelling te bereiken richt Futuro zich enerzijds op het definiëren van een gezamenlijk ICT strategie en het realiseren van gezamenlijke toekomstige samenwerkingsgebieden en anderzijds op het regisseren van de bestaande samenwerking en dienstverlening naar de deelnemende waterleidingbedrijven en leveranciers en partners.

Symbiotic verzorgde voor Futuro diensten op het gebied van management en advies, met name ten aanzien van de “on-line” gerelateerde projecten binnen Futuro. Er is door Symbiotic onder meer een uitgebreide Business Case uitgewerkt voor de gezamenlijke exploitatie van Microsoft SharePoint internet-omgevingen.

Geplaatst in Advies, Agile, Referentie.