WMD / Waterbedrijf Groningen

U kent Waterbedrijf Groningen wellicht als dé drinkwaterleverancier in de provincie Groningen. En de WMD (Waterleiding Maatschappij Drenthe) als dé drinkwaterleverancier in de provincie Groningen. Maar de waterbedrijven zijn veel meer dan alleen drinkwaterleverancier. Door verbinding te maken tussen de traditionele, door de overheid opgelegde, nutstaak en in te spelen op vragen vanuit klanten en markten komen ze tot nieuwe ontwikkelingen op watergebied. Zo participeren beide waterbedrijven in het Waterlab Noord. In deze constellatie verlenen de bedrijven diensten aan consumenten, maar ook aan bedrijven, overheden, industrieën, maatschappelijke organisaties en instellingen.

Symbiotic werkt voor de waterbedrijven onder andere aan de opzet van van een internet-omgeving ten behoeve van een collectief van waterbedrijven. Dit doen wij specifiek voor GiGa, de ICT-organisatie van de Groningse en Drentse waterbedrijven. Daarnaast werkt Symbiotic aan innovatieve on-line concepten voor de waterbedrijven.

Geplaatst in Advies, Agile, Referentie.