NHL – Google Classroom voor eSocialWork

Binnen de NHL is de nieuwe kennislijn en afstudeerrichting eSocialWork ontwikkeld.

Om de toevoeging E meer te laten zijn dan een woord wil de NHL starten met het digitaal ondersteunen van de studenten die deze nieuwe afstudeerrichting gaan volgen. Met deze laatste vraag kwam de NHL bij Symbiotic.

Uit het eerste gesprek is duidelijk geworden dat de NHL niet op zoek was naar een digitale leertool. Het daadwerkelijke doel van de digitale ondersteuning is namelijk studenten te laten ervaren welke impact digitale ondersteuning en digitale interventies hebben op de eindgebruiker, op basis van welke theoretische modellen digitale interventies zijn opgebouwd en wat een dergelijk digitale ondersteuning kan toevoegen aan de 1 op 1 relatie tussen behandelaar en behandelde. Met andere woorden: het ontwikkelen van begrip en duiding voor het begrip blended hulpverlening.

Gaandeweg het project is gebleken dat niet het ontwikkelen van een digitale tool het kernonderdeel van het project was. Door gebruik te maken van middelen binnen de NHL en bestaande (open source) software zoals de applied game “cyberdam” en Google ClassRoom konden wij ons meer concentreren op het aanbrengen van de samenhang van de verschillende middelen en het implementeren van het project richting de staande organisatie.

De gekozen Agile aanpak gaf ons voldoende ruimte om een andere invulling te geven aan het project. Centraal staat immers de doelstelling die gehaald dient te worden en niet het ontwikkelen van een digitale tool.

Geplaatst in Advies, Agile, Referentie, Techniek.