Dialoog bij de gemeente Leeuwarden

De gemeenten krijgen een steeds belangrijke plek in bestuurslagen van Nederland. Grote veranderingen hebben plaatsgevonden en vinden plaats op de domeinen langdurige zorg (Wmo), werk (participatiewet) en jeugdzorg. Directer contact met de burger is een belangrijke driver achter deze 'reorganisatie' van de overheid. Symbiotic is gevraagd om het Klant Contact Centrum (KCC) bij deze transitie te helpen.

Het KCC van de gemeente Leeuwarden heeft een spilfunctie in de contacten met de burger. Klanttevredenheid is daarbij een vast onderdeel van de dagelijkse sturing van het KCC. Hierbij worden ook de nieuwste mogelijkheden ingezet. Zo is de gemeente Leeuwarden de beste 100.000+ gemeente op het gebied van WebCare. Om de dialoog niet alleen 'bovenlangs' te verbeteren zijn we op dit moment opzoek naar mogelijkheden om de dialoog op wijkniveau te faciliteren. Daarbij willen wij de kennis en kunde inzetten van de vele professionals die dagelijks contact hebben met de burgers. Zij worden daarbij gesteund door digitale technologie.

Het KCC verkent de mogelijkheden, laat u inspireren!

Geplaatst in Advies, Agile, Techniek.