Noordhoff Uitgevers – Digitaal onderwijs

Noordhoff Uitgevers ontwikkelt met veel plezier en professionaliteit educatieve producten en diensten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, opleidingen voor professionals en het hoger onderwijs. En, natuurlijk geeft Noordhoff Uitgevers De Grote Bosatlas uit en andere producten die tonen dat leren ook leuk is, zoals de Lijsters, Loco en de populaire software van AmbraSoft.

Noordhoff voert een gedegen, maar scherpe koers op de oceaan van verandering. De roep om zinvolle digitalisering van onderwijs wordt steeds luider. Hoe ga je daar als uitgever mee om? Symbiotic en partner LowRes Media hebben samen met Noordhoff de visie op de inzet van digitale middelen uitgewerkt. Hierin staat de kunde van uitstekende onderwijsmethodes centraal, wordt de leerling op maat bediend en wordt maximaal ingezet op het vakmanschap van de docent. Gewoon door slim in te zetten wat men al heeft!

Naast de visie leverden we ook het globaal concept voor de nieuwe digitale omgeving op, inclusief een 'cookbook' voor de digitale producten en een roadmap voor de implementatie.

Meer weten, bel Jan.

Geplaatst in Advies, Agile, Referentie, Trots.